BRIC

Koncepcja inwestycyjna krajów BRIC wywodzi się z obserwacji analityków banku inwestycyjnego Goldman Sachs, którzy zauważyli, że Brazylia, Rosja, Indie i Chiny mają duże szanse na znalezienie się w 2050 roku, a według najnowszych analiz już nawet w 2030 roku, wśród 6 największych gospodarek świata. Kraje BRIC charakteryzują się wysokim potencjałem wzrostu wynikającym z czynników gospodarczo-demograficznych. Bogactwo surowców naturalnych, potęga produkcji rolnej, tania siła robocza, olbrzymie potencjalne rynki zbytu oraz rosnący popyt wewnętrzny stanowią o sile tych krajów, co przyciąga Inwestorów z całego świata. Zestawienie gospodarek krajów BRIC w jednym portfelu sprawia, że różnice dzielące poszczególne kraje stają się zaletą, a światowa podaż surowców spotyka się z popytem konsumpcyjnym i inwestycyjnym. Dzięki temu kraje BRIC będą nadal pozostawały w centrum zainteresowania Inwestorów z całego świata. Ekspozycję na ten perspektywiczny rynek daje subfundusz Investor BRIC.