BRIKE

Rachunek bankowy dla IKE, na który powinny być dokonywane przez oszczędzającego wpłaty, w tym również wypłaty transferowe przyjmowane przez fundusze w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE).