Cel inwestycyjny

Kluczowa kwestia do zdefiniowania przez każdego inwestora. Celem może być np. powiększenie kapitału, otrzymywanie regularnej renty, ochrona majątku, czy zabezpieczenie finansowe bliskich. Determinuje to dobór metody, horyzontu czasowego, polityki inwestycyjnej, za pomocą której realizowany jest cel, a więc konkretnego funduszu lub programu inwestycyjnego. Inwestor powinien zapoznać się z celem, polityką inwestycyjną i profilem ryzyka/zysku funduszu, żeby wybrać właściwy dla siebie. Takie informacje znajdują się m.in. w dokumencie kluczowe informacje dla inwestora oraz statutach i prospektach funduszy.