Chartered Financial Analyst (CFA)

Tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) jest powszechnie rozpoznawanym i uznawanym międzynarodowym standardem, świadczącym o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania inwestycjami. Tytuł uzyskuje się po zdaniu kolejno trzech poziomów egzaminu w języku angielskim, wykazaniu min. czterech lat doświadczenia zawodowego związanego z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych oraz spełnieniu wymagań formalnych. Nieco uproszczonym polskim odpowiednikiem jest licencja doradcy inwestycyjnego.