Chiny

Chiny to bez wątpienia wciąż jedno z bardziej atrakcyjnych inwestycyjnie miejsc na świecie. Od dwóch dekad średnioroczny wzrost PKB oscyluje wokół 10%, dzięki czemu Chiny są obecnie drugą, po USA, gospodarką świata. Skala modernizacji kraju jest imponująca, biorąc pod uwagę, że już drugą dekadę nakłady na inwestycje stanowią ok. 40% PKB. Dzięki wzrostowi zamożności społeczeństwa, Chiny to już nie tylko największa fabryka świata, ale też chłonny rynek wewnętrzny z 1.3 mld konsumentów. Ekspozycję na ten perspektywiczny rynek daje subfundusz Investor Indie i Chiny.