Dekoniunktura

Zespół warunków stanowiących o niepomyślnej sytuacji ekonomicznej, gospodarczej.