Doradca Inwestycyjny

Tytuł Doradcy Inwestycyjnego jest polskim standardem świadczącym o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania inwestycjami. Tytuł uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed Komisją Nadzoru Finansowego i wpisaniu na listę Doradców Inwestycyjnych. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, a także inne instytucje finansowe mają obowiązek zatrudniania Doradców Inwestycyjnych.