Dystrybutor

Dystrybutorzy funduszy inwestycyjnych prowadzą bezpośrednią obsługę inwestorów w zakresie przyjmowania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, prowadzenia programów opartych o fundusze, udostępniania materiałów informacyjnych. Dystrybutorami mogą być domy i biura maklerskie, banki oraz inne podmioty za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. W przypadku funduszy zamkniętych Investors TFI, lista punktów obsługujących subskrypcje certyfikatów inwestycyjnych zawarta jest w prospekcie emisyjnym danego funduszu.