Dywersyfikacja

Inwestowanie w różnego rodzaju instrumenty finansowe, których cena nie jest wzajemnie zależna (np. skonstruowanie portfela składającego się z funduszy akcji, obligacji i złota). Celem dywersyfikacji jest ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.