Dywidenda

Dochód akcjonariusza spółki giełdowej z posiadanych przez niego akcji, generowany z podziału zysku spółki akcyjnej. Występuje również w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. O terminie i wysokości dywidendy decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy.