Emerytura bez podatku

Eksperci nie pozostawiają złudzeń, wysokość emerytury nie sięgnie nawet połowy naszych obecnych pensji, a dla wielu z nas będzie to ok. 1/3 zarobków. Naturalnym sposobem dbania o własną przyszłość jest samodzielne oszczędzanie, np. na lokatach bankowych, w akcjach, obligacjach, czy funduszach inwestycyjnych, przy czym zyski kapitałowe podlegają obowiązkowemu opodatkowaniu, tzw. "podatkowi Belki". Ustawodawca przewidział wyjątek w postaci Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE), na których można gromadzić kapitał, np. poprzez fundusze inwestycyjne, a po osiągnięciu uprawnień emerytalnych, wypłacić go bez podatku. Umowę o prowadzenie IKE można zawrzeć z Investors TFI. Jak duże oszczędności można uzyskać dzięki tarczy podatkowej IKE, można sprawdzić w Kalkulatorze IKE, dostępnym na naszym serwisie.