ESPI

Elektroniczny System Przekazywania Informacji, służy do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Za pośrednictwem ESPI przekazywane są m.in. raporty bieżące funduszy, których certyfikaty zostały dopuszczone do obrotu giełdowego.