Fact sheet

Nazwa angielska dokumentu "Karta funduszu". Zwykle jedno-dwu stronicowy dokument informacyjny opisujący profil funduszu, jego parametry, wyniki, skład portfela.