Fundusze w ramach IKE

Przystępując do Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) w Investors TFI można dokonać wyboru spośród 8 (sub)funduszy, o zróżnicowanych strategiach: Investor BRIC, Investor Gold Otwarty, Investor Top 25 Małych Spółek FIO, Investor Akcji Dużych Spółek FIO, Investor Zrównoważony FIO, Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO, Investor Obligacji FIO, Investor Płynna Lokata FIO.