Hedge Fund

Polska nazwa to fundusz hedgingowy. Aktywnie zarządzany fundusz, nastawiony na osiąganie zysków w różnych warunkach rynkowych. W odróżnieniu od tradycyjnych funduszy, zarządzający nie skupia się na naśladowaniu lub pobijaniu wzorca rynkowego (benchmarku). Wykorzystuje w tym celu szersze możliwości inwestycyjne, np. krótką sprzedaż, arbitraż, dźwignię finansową i inne. Cechą charakterystyczną jest sposób wynagradzania zarządzających, uzależniony od osiągniętych zysków, stąd zdarzają się bardzo spektakularne zarobki kadry zarządzającej. Fundusze hedgingowe z reguły nie są dostępne dla szerokiego grona inwestorów, mają wysokie limity wpłat, np. od miliona dolarów wzwyż. Zależnie od miejsca rejestracji i jurysdykcji, podlegają właściwym organom nadzoru rynkowego. Przykładem funduszu umożliwiającego dostęp do wyselekcjonowanej grupy funduszy hedgingowych jest Investor Top Hedge Funds FIZ.