Historyczne wyniki funduszu

Wyniki uzyskane w przeszłości przez fundusz inwestycyjny. Jest to najczęściej brany pod uwagę parametr funduszu, który porównują i oceniają inwestorzy. Pokazuje jak fundusz radził sobie w przeszłości w różnych warunkach rynkowych. Umownie przyjęte są zdefiniowane okresy w jakich prezentowane są wyniki historyczne. Są to pełne lata kalendarzowe (np. 2012, 2011, 2010 rok) oraz okresy miesięczne (1-3-6 miesięcy), roczne (1-3-5-10 lat), od początku danego roku kalendarzowego i od początku istnienia funduszu. Wyniki te mają wartość historyczną i nie stanowią gwarancji ich powtórzenia w przyszłości. W przypadku funduszy Investors TFI dostępne są zbiorczo w sekcji Wyceny i Wykresy oraz opisach każdego funduszu, a także publikowane są w prasie i na serwisach finansowych.