Indie

Gospodarka Indii jest jedną z najbardziej perspektywicznych spośród rynków rozwijających się. Charakteryzuje się dużym potencjałem demograficznym (1.2 mld mieszkańców), podobnym do Chin, jednak średnia wieku (29 lat) jest wyraźnie niższa. Blisko 1/3 społeczeństwa to dzieci i młodzież poniżej 15 lat, co stwarza ogromny potencjał zarówno produkcyjny i konsumpcyjny. Rozwój gospodarczy w ostatnich dwóch dekadach jest niezwykle imponujący, wzrost PKB wynosił średniorocznie blisko 7%. Przyczyniły się do tego bardzo wysokie nakłady inwestycyjne oraz napływ zagranicznego kapitału. Perspektywa stabilnego wzrostu gospodarczego w nadchodzących latach daje powody do optymizmu, sprawiając, że najlepsze lata Indii jeszcze przed nami. Ekspozycję na ten perspektywiczny rynek daje subfundusz Investor Indie i Chiny.