Investors TFI

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Jest jedną z pierwszych niezależnych firm zarządzających funduszami w Polsce, działa od 2005 roku. W 2011 roku dokonana została integracja z DWS Polska TFI, która to spółka rozpoczęła działalność w 1998 roku. Właścicielem 100% akcji Towarzystwa jest Investors Holding S.A.