Inwestowanie

Lokowanie środków w różnego rodzaju inwestycje mające najczęściej za cel osiągnięcie zysku. Obarczone są ryzykiem w zależności od skali i form przedsięwzięcia inwestycyjnego.