Jednostki: nabycie

Nabycie jednostek uczestnictwa czyli prawa majątkowego uczestnika funduszu do udziału w aktywach netto funduszu otwartego lub specjalistycznego funduszu otwartego. Jednostki uczestnictwa funduszy Investors są dystrybuowane w sposób ciągły. Można je nabywać elektronicznie za pośrednictwem serwisu Investor Online, po aktywowaniu dostępu do systemu lub osobiście w Punktach Obsługi Klienta.