Jednostki: podzielność

Jednostki uczestnictwa są podzielne (w odróżnieniu od certyfikatów inwestycyjnych), co oznacza że można kupować i sprzedawać ich części ułamkowe, np. 1/10 jednostki. Dzięki temu można składać zlecenia także na kwotę pieniężną, np. 500 zł, niezależnie od wyceny jednostek.