Jednostki: transfer

Jednostki uczestnictwa danej kategorii mogą być transferowane pomiędzy różnymi rejestrami uczestnika w tym samym funduszu. Transfer jednostek uczestnictwa nie powoduje obowiązków podatkowych, ani nie jest obarczony opłatą manipulacyjną.