Jednostki: zamiana

Przeniesienie zainwestowanych pieniędzy z jednego subfunduszu do drugiego - najczęściej o innej polityce inwestycyjnej - w ramach tego samego funduszu. Zamiana nie oznacza konieczności zapłacenia podatku od zysków kapitałowych.