Kalkulator emerytalny

Narzędzie elektroniczne służące do wyliczenia przyszłej emerytury, oszacowania oszczędności wynikających ze zwolnień podatkowych oraz oszacowania wypłat emerytalnych. Umożliwia symulację różnych wariantów inwestycji przy określeniu parametrów wpłat (wysokości, częstotliwości, rocznych limitów), długości trwania inwestycji, oczekiwanych stóp zwrotu, a także przyszłych wypłat emerytalnych. Przydatne szczególnie przy symulacjach związanych z Indywidualnym Kontem Emerytalnym (IKE). Dostęp do kalkulatora jest w stopce serwisu.