Kalkulator inwestycyjny

Narzędzie elektroniczne służące do wyliczenia stopy zwrotu z inwestycji. Umożliwia symulację różnych wariantów inwestycji przy określeniu parametrów wpłat (wysokości, częstotliwości), długości trwania inwestycji, oczekiwanych stóp zwrotu. Dostęp do kalkulatora jest w stopce serwisu.