Karta funduszu

Zwykle jedno-dwu stronicowy dokument informacyjny opisujący profil funduszu, jego parametry, wyniki, skład portfela. Często funkcjonuje nazwa angielska "fact sheet".