Komisja Nadzoru Finansowego

Organ administracji publicznej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Na podstawie zezwoleń KNF i pod jej nadzorem działają m.in. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, krajowe fundusze inwestycyjne, banki przechowujące aktywa krajowych funduszy, dystrybutorzy funduszy.