Lista funduszy Investors TFI

Znajduje się w górnym menu serwisu oraz w sekcji Wyceny i Wykresy. W ofercie Investors TFI znajdują się fundusze inwestycyjne otwarte (FIO), subfundusze w ramach Investor Parasol SFIO, fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ). Poza funduszami prezentowanymi w tych sekcjach, Investors TFI zarządza funduszami prywatnymi, które oferowane są wyłącznie wąskiemu gronu inwestorów.