Lokata inwestycyjna

Jest połączeniem lokaty bankowej oraz inwestycji na rynku kapitałowym. Lokata inwestycyjna jest lokatą strukturyzowaną i składa się z dwóch części: bezpiecznej, będącej odpowiednikiem lokaty bankowej, która na koniec okresu umownego jest w stanie zapewnić 100% ochrony kapitału oraz inwestycyjnej, umożliwiającej osiągnięcie z góry określonego zysku w przypadku realizacji określonej strategii inwestycyjnej.