Makler Papierów Wartościowych

Tytuł Maklera Papierów Wartościowych jest polskim standardem świadczącym o kwalifikacjach zawodowych. Tytuł uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed Komisją Nadzoru Finansowego i wpisaniu na listę Maklerów Papierów Wartościowych. Niektóre instytucje finansowe, np. biura i domy maklerskie mają obowiązek zatrudniania Maklerów Papierów Wartościowych.