Małe i średnie spółki

Segment rynku akcyjnego, który bardzo interesuje inwestorów szukających ponadprzeciętnych stóp zwrot, jednocześnie akceptujących większe ryzyko inwestycyjne. Niższa kapitalizacja rynkowa i wyższe ryzyko powodują, że małe spółki nie są tak dokładnie analizowane jak duże spółki. Dostęp do informacji o ich kondycji jest relatywnie mniejszy, ale w zamian umożliwiają one kupno akcji ze znacznym dyskontem. Historycznie w długim okresie czasu małe i średnie spółki zachowywały się lepiej niż duże spółki. Z punktu widzenia zarządzających kluczowy jest efekt selekcji spółek (stock picking), poszukiwanie perspektywicznych spółek, sprzedawanie przewartościowanych. Ekspozycję na ten perspektywiczny segment rynku dają fundusze Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO oraz Investor Top 25 Małych Spółek FIO.