Metale szlachetne

Głównie złoto, srebro, platyna, pallad. Od dekady obserwujemy hossę na rynku metali szlachetnych i rosnący popyt inwestorów zarówno na metale szlachetne w formie fizycznej, np. sztabki, monety i w formie funduszy inwestycyjnych. Fundusze lokują środki głównie w instrumenty pochodne, takie jak kontrakty i opcje oparte o ceny metali szlachetnych notowane na giełdach zagranicznych. Ekspozycję na ten rynek daje subfundusz Investor Gold Otwarty oraz fundusz Investor Gold FIZ.