Nadwyżka wpłat na IKE

Wysokość wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne jest limitowana w skali roku kalendarzowego. W przypadku wpłaty na IKE ponad ten limit, zgodnie ze złożoną dyspozycją oszczędzającego, nadwyżka wpłat może być przekazana na jego rachunek bankowy lub do wskazanego funduszu (poza IKE).