Newsletter

Za pośrednictwem newslettera można otrzymywać powiadomienia o wybranych informacjach, np. komentarzach rynkowych, komentarzach do wyników funduszy, terminach emisji papierów wartościowych, promocjach i inne praktyczne informacje. Subskrypcja newslettera odbywa się poprzez skrzynkę e-mail. W każdej chwili istnieje możliwość samodzielnej zmiany parametrów newslettera, a także edycji swoich danych, ich zmiany lub usunięcia z bazy newsletter. Oprócz newslettera istnieje także możliwość subskrypcji bardziej szczegółowych, bieżących informacji i dokumentów za pośrednictwem kanałów RSS instalowanych w skrzynce pocztowej lub przeglądarce internetowej.