Nota prawna funduszu

Wskazuje charakter prezentowanych informacji, które np. z przyczyn technicznych nie zawierają informacji szczegółowych, mogących być istotnymi dla podjęcia decyzji inwestycyjnej. Informuje o zastrzeżeniach prawnych, kieruje do właściwych dokumentów źródłowych, zawierających szczegółowe dane i informacje o funduszu.