Ogłoszenia funduszy

Fundusze, których certyfikaty inwestycyjne dopuszczone są do obrotu giełdowego, mają obowiązek publikowania raportów bieżących i okresowych. Raporty te publikowane są za pośrednictwem systemu ESPI oraz na stronie towarzystwa (lub funduszu) pod postacią ogłoszeń zawierających te raporty. Raporty bieżące zgodnie z nazwą dotyczą aktualnej sytuacji funduszu, np. informacji o certyfikatach (wycenach, emisjach, wykupie, wprowadzeniu do obrotu), aktualizacji prospektu, nabyciu lub zbyciu aktywów znacznej wartości, zmianie osób zarządzających, przekształceniu funduszu. Raporty okresowe to np. sprawozdania kwartalne, półroczne, roczne, ich lista oraz daty publikacji podawane są również w formie raportu bieżącego. Ogłoszenia funduszy Investors TFI wraz z raportami bieżącymi i okresowymi znajdują się na serwisie w części "Informacje i dokumenty" oraz przy każdym z funduszy. Można je również subskrybować za pośrednictwem kanału RSS.