Opłata manipulacyjna

Może to być opłata za nabycie, opłata wyrównawcza przy zamianie lub konwersji, opłata za odkupienie. Nazywana jest czasami opłatą dystrybucyjną, ponieważ służy pokryciu kosztów dystrybucji lub zleceń obsługiwanych w punktach dystrybucji/obsługi funduszy.