Pracowniczy Program Emerytalny

Pracownicze Programy Emerytalne to sposób na gromadzenie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę. Programy tworzone są w ramach dobrowolnego, III filaru systemu emerytalnego. PPE dają gwarancję systematycznego oszczędzania środków, z których uczestnik programu będzie mógł skorzystać po ukończeniu 60 roku życia lub gdy osiągnie wiek 55 lat i jednocześnie uzyska uprawnienia do wcześniejszej emerytury. Pracowniczy Program Emerytalny tworzony jest z inicjatywy Pracodawcy, który przyjmuje na siebie obowiązek finansowania składki podstawowej wpłacanej do programu. Składka podstawowa dla wszystkich uczestników PPE w danym zakładzie nie może przekroczyć 7% indywidualnego wynagrodzenia brutto Pracownika. Decyzja o przystąpieniu do PPE jest podejmowana samodzielnie przez każdego z Pracowników, którzy spełniają określony , podczas procesu tworzenia programu, wymóg minimalnego stażu pracy u danego Pracodawcy.