Private Equity

Inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału. Private equity może być wykorzystane na rozwój nowych produktów i technologii, zwiększenie kapitału obrotowego, przejmowanie spółek lub też na poprawę i wzmocnienie bilansu spółki. Zwykle środki, którymi dysponują fundusze typu private equity pozyskiwane są od instytucji finansowych, banków, funduszy emerytalnych.