Prospekt Emisyjny

Dokument prawny niezbędny do oferowania publicznego certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Sporządzany jest w formie jednolitego dokumentu zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej oraz Rozporządzeniem 809/2004. Zatwierdzany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego, opisuje i reguluje informacje o ofercie, dopuszczeniu i samym funduszu. Prospekt Emisyjny sporządzany jest na czas określony, jego ważność wynosi max. 12 miesięcy.