Prywatne fundusze

Fundusze o charakterze niepublicznym tworzone dla wąskiej, homogenicznej grupy klientów lub instytucji. Najczęściej zamiast wpłat pieniężnych wnoszone są do nich udziały lub akcje w prywatnych przedsiębiorstwach, nieruchomości, papiery wartościowe lub inne składniki majątku. Dzięki funduszowi prywatnemu można uzyskać: profesjonalne zarządzanie majątkiem, korzyści podatkowe związane z odroczeniem płatności podatku od zysków kapitałowych, prestiż w postaci własnego funduszu inwestycyjnego, zaplanować sukcesję rodzinną. Investors TFI oferuje tworzenie i zarządzanie funduszami prywatnymi,