Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko związane z lokowaniem środków. Każdy fundusz ma wskazane ryzyka, które go charakteryzują ze względu na sposób lokowania środków i charakter aktywów, w które inwestuje. Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w Prospekcie każdego funduszu.