Subskrypcja certyfikatów

Przyjmowanie zapisów na certyfikaty inwestycyjne w okresie trwania ich emisji. Warunki subskrypcji, w tym harmonogram, listę punktów przyjmujących zapisy, daty, określa Prospekt Emisyjny lub Warunki Emisji.