Systematyczne inwestowanie

Małe oszczędności budują duży kapitał, dlatego warto regularnie inwestować w wybrane fundusze nawet niewielkie kwoty. Jest to niezwykle korzystne dla osób, które nie dysponują dużym kapitałem na początku, a także dla tych, którzy preferują zakup jednostek po uśrednionej cenie. Systematyczne wpłaty uśredniają koszt nabycia jednostek uczestnictwa w dłuższym terminie. To sprawdzony i efektywny mechanizm, dzięki któremu nabywa się więcej jednostek w okresie, gdy ich ceny są niższe i mniej gdy ceny są wysokie. W efekcie zyski z inwestycji narażonej na okresowe wahania mogą być wyższe, niż w przypadku jednorazowej, dużej wpłaty. Investors TFI oferuje program Indywidualny System Oszczędnościowy, w którym można efektywnie gromadzić środki i elastycznie nimi zarządzać.