Turcja

Strategiczna lokalizacja (bliskość rynków azjatyckich, europejskich i arabskich) sprzyjają międzynarodowej wymianie handlowej. Perspektywa stania się liderem w regionie oraz perspektywa przystąpienia do Unii Europejskiej będą sprzyjać dalszemu rozwojowi gospodarczemu kraju. Turcja to jeden z nielicznych samowystarczalnych pod względem żywnościowym krajów świata. Posiada znaczne zasoby surowców mineralnych oraz rozwinięty przemysł ciężki i przetwórczy. Duża część wpływów budżetowych kraju pochodzi z sektora turystyki, który sprzyja rozwojowi rynku nieruchomości i sektorów związanych z produkcją materiałów budowlanych i wykończeniowych. Turcja posiada zdrowy i dobrze dokapitalizowany system bankowy, co przy uwzględnieniu relatywnie niskiego zadłużenia gospodarstw domowych może przyczyniać się do dalszego dynamicznego rozwoju kraju. Ekspozycję na ten perspektywiczny rynek daje subfundusz Investor Turcja.