Warunki Emisji

Dokument prawny sporządzany do celów prywatnej (niepublicznej) emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego.