Wierzytelność

Prawo wierzyciela, uprawniające do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia.