Wspólny rejestr małżeński

Jednostki uczestnictwa mogą być nabywane na wspólny rachunek małżonków pozostających we wspólności majątkowej. Małżonkowie są współuprawnieni do jednostek uczestnictwa pozostających na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim.