Wypłata transferowa IKE, PPE

Szczególnym rodzajem wypłaty z Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) lub Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) jest wypłata transferowa. Dokonana zostaje po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie IKE lub PPE z inną instytucją finansową. W przypadku takiej wypłaty nie obowiązują roczne limity wpłat.