Zapisy na certyfikaty

Zapisy można składać tylko w trakcie trwania subskrypcji. Certyfikaty są niepodzielne, stąd zapis można złożyć na jeden certyfikat lub jego wielokrotność, zgodnie z warunkami danej emisji. Dla ważności zapisu wymagane jest właściwe złożenie zapisu oraz dokonanie wpłaty i wniesienie opłaty manipulacyjnej. W trakcie zapisów na certyfikaty danej serii ta sama osoba może złożyć więcej niż jeden zapis, przy czym każdy zapis traktowany jest oddzielnie. Wszelkie czynności związane z obejmowaniem, posiadaniem lub umarzaniem certyfikatów mogą być wykonywane osobiście lub przez pełnomocnika.